Pomysł Widokówek zrodził się w Krakowie, gdzie razem z GANG Design prowadziliśmy warsztaty dla studentów architektury z projektowania uniwersalnego
z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
Warsztatom towarzyszyły wykłady z teorii widzenia i z orientacji przestrzennej, na których dowiedzieliśmy się jak widzą osoby z różnego typu zaburzeniami widzenia.

Widokówki z Krakowa i Warszawy wizualizują sposób postrzegania otoczenia przez osoby z wadami wzroku i są próbą zakomunikowania problemu niewidzenia osobom nie dotkniętym chorobą.

Kampania ta ma na celu przełamanie lęku i dystansu pomiędzy osobami widzącymi i tymi które nie widzą, wynikającego jak większość uprzedzeń i barier – z niewiedzy.

"Widokówki z..." uzmysławiają że wszyscy żyjemy w jednym świecie ale widzianym na różne sposoby i pomagają spojrzeć na świat oczami innego człowieka.

To działanie ma także na celu uczulić nas na najdrobniejsze zmiany w polu widzenia,
które z braku świadomości bądź czasu moglibyśmy zlekceważyć, a które mogą być
początkiem poważnych chorób i nieodwracalnych zmian. Być może ktoś komu od jakiegoś czasu bezustannie towarzyszy irytująca, mała plamka, dzięki widokówce zda sobie sprawę z tego, że to może być początek jaskry.

 

Partner
(druk kartek i dystrybucja)

Partner
merytoryczny
Szpital Dzieciątka Jezus
i Klinika Okulistyczna
przy ul. Lindleya w Warszawie

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl