Partner merytoryczny - Szpital Dzieciątka Jezus i Klinika Okulistyczna
przy ulicy Lindleya w Warszawie
Poczta Polska S.A - partner strategiczny (druk i dystrybucja kartek)
GANG Design - koncepcja i projekt graficzny

 

Partner
(druk kartek i dystrybucja)

Partner
merytoryczny
Szpital Dzieciątka Jezus
i Klinika Okulistyczna
przy ul. Lindleya w Warszawie

Stowarzyszenie
“Z siedzibą w Warszawie”
ul. Stalowa 17/19 lok. 45
03-425 Warszawa
tel. 601 91 03 03,
www.wwarszawie.org.pl
my@wwarszawie.org.pl